Posts by: filip

Drugi Dani javnih politika

„’Dani’ su nastali sa ciljem da se bolje upoznamo sa oblašću javnih politika. Mi iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika nadamo se da će ovaj seminar postati tradicionalni događaj na Fakultetu“, reči su kojima je ma Tamara Vukov, predsednica GAJP-a, otvorila drugi seminar „Dani javnih politika“ na Fakultetu političkih nauka. Drugi Dani javnih politika organizovani su 7. i 8. novembra 2014. godine na Fakultetu politickih nauka. Projekat je i ove godine organizovan pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad Adenauer, u saradnji sa Centrom za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Faklteta politickih nauka. Na početku prvog dana seminara, učesnici …→

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je neprofitna organizacija civilnog društva koja kroz edukaciju i širenje znanja iz oblasti javnih politika, istrazivački rad, praćenje rada institucija i saradnju sa njima, javnodelovanje i javno zagovaranje teži profesionalizaciji i demokratizaciji procesa formiranja javnih politika i razvoju demokratske političke kulture. Pored ovog projekta, GAJP trenutno realizuje projekat “Policy ponedeljak” (serija sažetih policy tekstova koji izlaze svakog ponedeljka), a do sada je sarađjivao sa BIRN-om (članovi GAJP-a su pisali tekstove za portal meremlade.rs), opštinom Savski venac (organizovan seminar za mlade sa teritorije Savskog venca o javnim politikama), USAID-om i Unijom studenata iz …→

Prvi Dani javnih politika

Prvi Dani javnih  politika održani su 13. i 14. decembra 2013. godine, na Fakultetu političkih nauka, u organizaciji Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, a  uz podršku Centra za javnu upravu, lokalnu samouprau i javne politike i Konard Adenauer fondacije. Seminar je pohađalo 120 studenata i predstavnika civilnog društva. Dani javnih politika imaju za cilj promovisanje javnih politika kao bitne politikološke discipline i važnog mehanizma u donošenju odluka, naročito u lokalnoj samoupravi. Stoga smo odabrali teme koje su aktuelne i važne, a za predavače odabrali donosioce oduka, ali i predstavnike akademske javnosti. Polaznici seminara bili su u prilici da …→