O projektu

Dani javnih politika su dvodnevni seminar posvećen javnim politikama osmišljen s namerom da studente i predstavnike organizacija civilnog društva upozna sa procesom kreiranja i konkretnim javnim politikama.

Projekat realizuje Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) u saradnji sa Centrom za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer.

Projekat je nastao s idejom da demokratizuje proces donošenja javnih politika u Srbiji, tako što bi zainteresovane studente i predstavnike organizacija civlinog društva uključio u raspravu o aktuelnim temama.

Dani javnih politika prvi put su organizovani 2013. godine.